Obligacje są jednym ze sposobów osiągnięcia celu inwestycyjnego

Uniwersalnej wartości środków), ryzyko budżetowe

Kapitały budżetowe odznaczają się każdym ryzykiem zależnym od rozmiaru udziału akcji w aktywach funduszu. Jeżeli akcje stanowią ponad połowę aktywów (a w funduszach akcji uczestnictwo druków wartościowych sięga 90 proc. uniwersalnej kwoty środków), to zagrożenie budżetowe jest wielkie. Znaczy to wielkie prawdopodobieństwo nieosiągnięcia zakładanej stopy zwrotu, tak więc niziutki profit albo wręcz stratę. Przy tym profit możliwy do osiągnięcia przez inwestycje w fundusze jest o wiele większy aniżeli w obligacje, jakie odznaczają się niewysokim ryzykiem. Działa w tym miejscu nieskomplikowana zależność: wysokie zagrożenie - pokaźny zysk; niskie zagrożenie - nieznaczny profit.Planując rozmaite inwestycje, należałoby wziąć pod uwagę mnóstwo kwestii: chęć finansowącel inwestycyjnyinflacjęZnaczenie inflacji rośnie wespół z horyzontem czasowym inwestycji (im dłużej inwestujemy, tym większych rozmiarów znaczenie w końcowym zysku ma inflacja).Celem inwestycyjnym jest suma, którą planujemy pozyskać na skutek lokowania czy też oszczędzania przez określony okres też w określony towar finansowy. Potrzebą ekonomiczną jest popyt na pieniążki, jakie przewyższa aktualny stan posiadania (bieżące wpływy). Realizując chęć ekonomiczną zaspokajamy życiowe potrzeby najróżniejszego rodzaju (nowy ekwipunek elektroniczny, wycieczka, kurs językowy, kurs prawa jazdy, rekreacja, wyposażenie, nieruchomości, edukacja podyplomowe, edukacja dziecka, emerytura, itp.). Zaspokojenie tych konieczności robi istnienie lepszym, wygodniejszym czy też też bezpośrednio poprawia samopoczucie, poczucie spełnienia.Kryzys wywołuje, iż realizacja potrzeby finansowej jest trudniejsza, z tego powodu należałoby wybierać inne systemy osiągnięcia celu inwestycyjnego albo wydłużyć horyzont czasowy inwestycji.